ارزش سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در شرکت فرابوس ایران مشخص شد.محمود قامت معاون سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام پرسپولیس و استقلال گفت: مطابق ترتیبات مندرج در آگهی واگذاری سهام دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال، امروز سوم اردیبهشت موعد عرضه سهام در تابلوی شرکت فرابورس ایران بود و با تلاش‌هایی که دوستان ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی انجام دادند، امروز متقاضیان خرید سهام دو باشگاه، اجازه حضور در رقابت پیدا کردند.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است2

ارزش سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در شرکت فرابورس مشخص شد.

وی افزود: در واقع هشتاد و پنج درصد سهام استقلال ایران توسط کنسرسیومی از شرکت‌های هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پارس، بوعلی، شهید تندگویان و بندرامام امروز معامله شد. کارگزار خریدار قیمت هر سهم پایه این شرکت که معادل ۳۰۴۶ ریال بود، وارد سیستم کردند. کارگزار فروش این سهام، بانک صنعت و معدن بود و مطابق رویه‌ معاملات فرابورس، این معامله قطعی شد و ارزش کل این معامله مبلغی در حدود ۲۷۹۳ میلیارد تومان بود.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است

او در مورد سهام پرسپولیس توضیح داد: مطابق موضوع، کنسرسیوم متشکل از بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصادنوین، مشترکا درخواست خرید سهام را دادند و با اخذ مجوز لازم، اجازه حضور در این عرضه را پیدا کردند. از طرف کارگزار خریدار قیمت هر سهم معادل ۳۵۸۰ ریال در سامانه معاملات ثبت شد و کارگزار فروش سهام که بانک ملی ایران بود، معامله را طبق رویه قطعی کرد. ارزش کل ۸۵ درصد سهام پرسپولیس حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود.

ارزش سهام پرسپولیس از استقلال بیشتر است1

فهرست