ادوارد مندی
سنگربان چلسی راهی عربستان شد

سنگربان سنگالی چلسی بعد از پشت سرگذاشتن تست پزشکی الاهلی با این تیم قرارداد امضا کرد. قرارداد الاهلی با  ادوارد مندی 31 ساله 3 ساله است بدون آن‌که رقم آن اعلام شود.

ادوارد مندی

چندین روز پیش بود که شایعات پیوستن مندی به تیم الاهلی آغاز شده بود و پس از چند روز این شایعات به حقیقت پیوست و یکی از بهترین گلر های اوپا راهی فوتبال عربستان شد.

فهرست