احمد نوراللهی اردوی اتریش را از دست می دهد؟1

احمد نوراللهی یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی در چند سال اخیر می باشد.او که در حال حاضر در فوتبال امارات مشغول به بازی می باشد با مشکلی عجیب برای حضور در اردوی تیم ملی مواجه شده است.باوجود تلاش‌های چند روزه، ویزای او برای حضور در اتریش صادر نشده تا مانع عجیب بر سر راه این بازیکن به وجود بیاید.

احمد نوراللهی اردوی اتریش را از دست می دهد؟

احمد نوراللهی تا صادر نشدن ویزایش نمی تواند به اتریش سفر کند.

نوراللهی که به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی دو سه سال اخیر تیم‌ملی در لیست کارلوس کی‌روش نیز جای گرفته، حالا در انتظار صدور ویزاست اما در غیر این صورت امکان حضور در اردو و دو بازی تدارکاتی را نخواهد داشت.باید منتظر باشیم و ببینیم او به نفرات دعوت شده به تیم ملی اضافه می شود و یا این بازی های دوستانه مهم را پیش از جام جهانی از دست خواهد داد.

فهرست