تیبو کورتوا
آنچلوتی از تیبو کورتوا حمایت کرد

کارلو آنچلوتی در کنفرانس خبری پیش از دیدار امشب رئال‌مادرید مقابل  مایورکا درباره اینکه کورتوا بین 10 دروازه‌بان برتر از نگاه فورفورتو قرار ندارد گفت: بی‌معنی است. از من نپرسید که چه نظری درباره کورتوا دارم. از نظر من او بهترین دروازه‌بان دنیا است.

آنچلوتی
او در ادامه گفت: کارواخال و مندی هم برای من در پست خود مانند نقش کورتوا بهترین هستند و نگاه یکسانی دارم اما اگر از نظر شماتیبو کورتوا در میان 10 دروازه‌بان برتر دنیا نیست باید از حرفه خبرنگاری خود را کنار بکشید یا اگر مربی هستید مدرک‌تان را کنار بگذارید!

فهرست