آلفرد شرودر
شرودر جانشین تن هاگ شد

این مربی 49 ساله امروز قرارداد خود را در دفتر باشگاه آژاکس به امضا رساند و به این ترتیب تا سال 2024سرمربی این باشگاه خواهد بود. بندی در قرارداد او وجود دارد که امکان تمدید یک ساله آن را فراهم خواهد کرد. آلفرد شرودر پیش از این بین سال‌های 2018 تا اواسط سال 2019به عنوان دستیار اریک تن‌هاگ در آژاکس فعالیت کرده بود.

فهرست