آرکادی دوورکوویچ روس رئیس فدراسیون جهانی شطرنج باقی ماند1

آرکادی دوورکوویچ موفق شد به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج انتخاب شود. در مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج در چنای هند، آرکادی دوورکوویچ روس بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج (فیده) انتخاب شد.دیگر نامزد انتخابات یک فرد فرانسوی بود که پیش از شروع انصراف داده بود. ویشی آناند از هند به عنوان نایب رئیس انتخاب‌ شد.

آرکادی دوورکوویچ روس رئیس فدراسیون جهانی شطرنج باقی ماند

آرکادی دوورکوویچ بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج انتخاب شد.

دوورکوویچ از سال ۲۰۱۸ هدایت فیده را بر عهده دارد. حضور این فرد روسی در فدراسیون جهانی شطرنج در حالی است که روسیه به جنگ در اوکراین ادامه می‌دهد و در نتیجه این جنگ، بازیکنان روسیه و بلاروس اجازه ندارند با پرچم ملی خود در مسابقات فیده شرکت کنند.

فهرست